Electric Car Charging 2017

Baklengs Salto

 I dette kurset har vi arbeidet med systemorientert design i tverrfaglige team med en felles designoppgave i samarbeidmed Salto Ladestasjoner AS. Teamet vårt har hatt deltagere fra alle tre sepesialiseringer. Samtidig som teamet har vært samkjørt og utviklet et helhetlig prosjekt, har vi hatt ansvar for hvert vårt spesialfelt. Vi har lært om systemorientert design spesielt, i tilegg til å ha fordypet oss i en eller flere av de tre hovedretningene. Vi har trent på å samarbeide i team med forskjellig ekspertise hvor oppgaver og utfordringer løses sammen, samtidig som individuelle ansvarsområder fordeles og samkjøres.

 

Cant see the PDF?: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: >>>>>

 

E-route

 A project about Electric cars, charging and tourism.

With SALTO

 

Cant see the PDF?: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: >>>>>

 

IUVO

Disclaimer: This project is not to be confused with the IUVO S.r.l. wearable robots or this research project http://sssa.bioroboticsinstitute.it/projects/IUVO

The material presented here is a fictional educationa project on bachelor level and the similarities in name are coincidental.


Utgangspunktet for dette prosjektet har vært forslag lagt frem av Salto Ladestasjoner AS, med Hedda Heyerdahl som ekstern veileder. Mulighetsområder som ble lagt frem var el-bil lading i bymiljøet, løsninger for større parkeringsanlegg og integrering av Saltos produkter i «smart-hus».

Med IUVO har vi siktet på en løsning med fokus på eksisterende parkeringsområder, det vil si både offentlige og private parkeringsareal som varierer fra gateparkering opp til P-hus. I tillegg til dette ønsket vi å legge vekt på et framtidsscenario der bilmarkedet i hoveddel består av el-biler og dermed setter langt større krav til utbygging av infrastruktur enn per dags dato.

Ved hjelp av fremtidsrettet teknologi som har begynt å utvikles innenfor dagens kommersielle marked ønsker vi å legge til rette for en framtid som er i større grad tilrettelagt til brukerens behov og enkelt kan integreres og tilpasses til både infrastruktur og samfunn.

 

Cant see the PDF?: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: >>>>>

 

Salto Connect

The 6th semester course: “Designing systems” will develop the student’s ability to master the design educational practice focusing on the relationship between designer, partner and society. An important goal is to see your own design practice within bigger systems and processes. The course´s intent is to help develop the student´s chosen specialty and to exercise the ability to work with a partner and to work in teams.

With three design practices and Salto as our working partner we have created a system around producing, storing and sharing energy, our main focus area being the sharing of energy between users.

The assignment given from the partner Salto described four different situations where charging would take place; charging at home, charging at work, city charging and charging parks. Within the four charging situations there were four suggestions of problems needing solving;

1. Where will the electric car driver living in the city charge in the future?

2. How would you include charging in a smart grid system for your home?

3. What will a charging park look like in 10 years?

4. Who are the users of Salto?

Another focus area could be their “Birdie Cloudcharge”: a communication device between the owner of the charger and the customer who needs charging. 

 

Cant see the PDF?: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: >>>>>