Baklengs Salto

 I dette kurset har vi arbeidet med systemorientert design i tverrfaglige team med en felles designoppgave i samarbeidmed Salto Ladestasjoner AS. Teamet vårt har hatt deltagere fra alle tre sepesialiseringer. Samtidig som teamet har vært samkjørt og utviklet et helhetlig prosjekt, har vi hatt ansvar for hvert vårt spesialfelt. Vi har lært om systemorientert design spesielt, i tilegg til å ha fordypet oss i en eller flere av de tre hovedretningene. Vi har trent på å samarbeide i team med forskjellig ekspertise hvor oppgaver og utfordringer løses sammen, samtidig som individuelle ansvarsområder fordeles og samkjøres.

 

Cant see the PDF?: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: >>>>>